Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Artystyczno-Ekologiczne
La Lo Li w Wysogotowie

36454469_10213525722599394_2049921120819216384_n
LA LO LI JAKUB STASIKOWSKI w partnerstwie z MM Consulting Mariusz Marciniak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Spokojnie wracam do pracy, bo mam bezpieczny żłobek dla mojego maluszka!” nr RPWP.06.04.02-30-0005/18.

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu przez naszą Placówkę realizacji projektu „Spokojnie wracam do pracy, bo mam bezpieczny żłobek dla mojego maluszka!”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VI Rynek Pracy, Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania, a okres jego realizacji trwa od 01.03.2019 roku do 30.04.2020 roku. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 25 mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki i Miasta Poznania.
Planowane jest dostosowanie pomieszczeń, doposażenie żłobka, finansowanie przez okres 12 miesięcy bieżących kosztów funkcjonowania 25 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w oddziale objętym wsparciem oraz działania aktywizacyjne dla 13 rodziców. Rodzice są zobowiązani do wnoszenia wkładu własnego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia (zwłaszcza matek) powracających na rynek pracy poprzez zwiększenie o 25 liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Tarnowo Podgórne oraz aktywizację zawodową 13 osób zakończoną powrotem do pracy 6 z nich do 30.04.2020 roku. Dzięki realizacji Projektu, 13 osób ze wskazanego obszaru zdobędzie możliwość powrotu do pracy lub znalezienia zatrudnienia.
Planowane efekty realizacji projektu to stworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, aktywizacja zawodowa 13 osób zakończona powrotem do pracy 6 z nich, które do tej pory pozostawały poza rynkiem pracy, z względu na sprawowanie opieki nad małym dzieckiem.
Wartość projektu: 421 906,25 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 358 620,31 PLN
Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 21 095,31 PLN
Biuro projektu: ul. Urocza 11, 62-081 Wysogotowo

separator
to top button