Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Artystyczno-Ekologiczne
La Lo Li w Wysogotowie

36454469_10213525722599394_2049921120819216384_n
Dotacja gminna ( Tarnowo Podgórne ) na dzieci zamieszkujące obszar gminy Tarnowo Podgórne wynosi 600 zł

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r),
Administratorem danych osobowych jest Gmina
Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta z
siedziba pry ul. Poznańskiej 115 62-080 Tarnowo
Podgórne.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy
jest pod adresem email: iod@tarnowo-
podgorne.pl.
Klauzula informacyjna dostępna jest w BIP oraz na
stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgórne:
www.tarnowo-podgorne.pl

separator
to top button